تبلیغات
الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی - مرگ نیامد

الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی

شعر ، شاعری ، داستان کوتاه و گزیده اشعار زیبا و خواندنی

 

مرگ نیامد

 

نوع مطلب :داستان کوتاه ،

نوشته شده توسط:رضا سسلام.
براتون یه داستان کوتاه از حسن شیردل گذاشتم که دوست دارم نظرتون رو در موردش بهم بگید.


 مثل مادر
دختر صبح از خواب بیدار شد. به توالت رفت.برگشت ؛ مقابل در توالت ماند:
- من قرار بمیرم.؟ -
ترسید مثل مادر مثل کودک مادر . به کف حیاط نگاه کرد . مادر اینجا روی همین موزائیکها...
چشمش را سریع برگرداند و رفت در اتاقش و روی تختش دراز کشید و تا غروب منتظر مرگ ماند.
مرگ  نیامد. پدر درخانه را باز کرد . او را صدا زد . در اتاقش و کنار او نشست.
- خوب سلام دختر خانم کوچولوی من. خوبی؟
- بابا من قرار بمیرم مثل مامان !
- چرا؟
- آخه من بین پاهام خون دیدم.
پدر................ .


 


سایت لینك باكس - بازدید خود را چند برابر کنید طراحی سایت و تبلیغات