تبلیغات
الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی - یك حالت تنفر و بی‌حالی و ركود از سی‌دی مجاز به من دست می‌دهد

الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی

شعر ، شاعری ، داستان کوتاه و گزیده اشعار زیبا و خواندنی

 

یك حالت تنفر و بی‌حالی و ركود از سی‌دی مجاز به من دست می‌دهد

 

نوع مطلب :شعر ،

نوشته شده توسط:رضا سیك شعر طنز از عباس حسین نژاد.

احساس یك گراز به من دست می‌دهد
وقتی كه حرص و آز به من دست می‌دهد

این بی‌شعور كیست كه این‌گونه آمده‌است
با افتخار و ناز به من دست می‌دهد؟

هر كار می كنم كه مرا ول‌كند، كنه
بدتر دو باره باز به من دست می‌دهد

مانند دایناسور وحشی گوشت‌خوار
احساس انقراض به من دست می‌دهد

یك حالت تنفر و بی‌حالی و ركود
از سی‌دی مجاز به من دست می‌دهد

وقتی كه نیست هیچ‌كسی در كنار من
یك خواست یك نیاز به من دست می‌دهد

در بین دست‌ها و لب و بازوان تو
حسی شبیه گاز به من دست می‌دهد

یك دست جام چایی و یك دست نعلبكی

آیا دوباره باز به من دست می‌دهد؟

تصاویر زیبا و عاشقانه
 


سایت لینك باكس - بازدید خود را چند برابر کنید طراحی سایت و تبلیغات