تبلیغات
الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی - شخص شخیص

الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی

شعر ، شاعری ، داستان کوتاه و گزیده اشعار زیبا و خواندنی

 

شخص شخیص

 

نوع مطلب :شعر ،

نوشته شده توسط:رضا سیه شعر طنز زیبا از عباس احمدی.

آن كس كه به دست وام دارد
در بورس دو صد سهام دارد

 اوقات فراغتش زیاد است
ده دیش به پشت بام دارد

همواره سری درون سایتِ
سه نقطه و دات كام دارد!

بر  دیدن فیلم‌های سیما
البته هم التزام دارد

گه محو جوانی زلیخاست
گه كف به لب از قطام دارد!

ویلای فراخ! در لواسان
كه مرغ و خروس و دام دارد

كابینت MDF ندارد
اما سند بنام دارد

آنجا همه روزه با نگارَش
دیم دارم دارادام دارام دارد

ده مدرك دكترا و ارشد
از كالج داش غلام! دارد

از بس‌كه لیاقتش زیاد است
چندین پُست و مقام دارد

البته نه حاجت به بیان است
كاین پست علَی‌الدوام دارد

خسته شده بسكه رفته عُمره
عزم سفر سیام دارد

خود از اثرات اسكناس است
گر حرمت و احترام دارد

این شخص شخیص اگرچه طشتی
افتاده ز روی بام دارد

با این همه باز اعتباری- ارتباطی با
در قاطبه نظام دارد

از خیل خواص بودنش را
از صدقه سر عوام دارد

از لطف خدا به اهل فقر است
این ملك اگر قوام دارد

خوانندۀ خوب حال كردی
شعرم چقدَر پیام دارد؟!


 


سایت لینك باكس - بازدید خود را چند برابر کنید طراحی سایت و تبلیغات