تبلیغات
الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی - دنیای عجیب...

الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی

شعر ، شاعری ، داستان کوتاه و گزیده اشعار زیبا و خواندنی

 

دنیای عجیب...

 

نوع مطلب :شعر ،

نوشته شده توسط:رضا سشعری از «کیوان» که بخشی از اون رو براتون گذاشتم.

راستی !
که چه دنیای عجیبی شده است؟!!
من در این دهکده ی موهومی
دختری را دیدم
که دل و قلوه ی خود را هرشب
سند تو آل می کرد
و به تک تک می گفت:
از دروغ و دغل و حقه بدم می آید
راستی!
که چه دنیای عجیبی شده است؟؟؟؟
پسری را دیدم
که دلی داشت به اندازه ی یک سالن سر پوشیده
عشق صد دختر همسایه در آن جا می شد
راستی!
که چه دنیای عجیبی شده است


 


سایت لینك باكس - بازدید خود را چند برابر کنید طراحی سایت و تبلیغات