تبلیغات
الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی - قـصـدمـان عـالـم بـالاسـت، اگر بگذارند

الف با الفبا / گزیده اشعار زیبا و خواندنی

شعر ، شاعری ، داستان کوتاه و گزیده اشعار زیبا و خواندنی

 

قـصـدمـان عـالـم بـالاسـت، اگر بگذارند

 

نوع مطلب :شعر ،

نوشته شده توسط:رضا سشعری از «کیوان» با نام شب یلدا

باز امشب شب یلداست، اگر بگذارند
بـزم در مـیـکـده برپـاست، اگر بگذارند
محـتسب هـم ز در دوسـتی آمد بیرون
حاکم شرع هم اینجاست، اگر بگذارند
چشم بد دور، عسس هم سر عقل آمده است
مـست از سـاغـر و صـهـبـاسـت، اگر بگذارند
گوش شیطان کر اگر عشق مدد فرماید
نـوبـت چـلـچلی مـاسـت، اگر بگذارند
نوبتی باشد اگر، گردش این چرخ و فلک
نوبـت گـردش میـنـاست، اگر بگذارند
بیستون شرح جفایی که به فرهاد رسید
گویدت بی کم و بی کاست، اگر بگذارند
به حریم دل عشاق تجاوز شده است
عمق این فاجعه پیداست، اگر بگذارند
بی سبب نیست که در برکه دلش می گیرد
قـطره شایسـتـه ی دریاست، اگر بگذارند
کـاش می شد بنـویسم ز زبان گـلـها
که چمن بهر تماشاست، اگر بگذارند
زندگی با همه ی سختی و سستی هایش
بـاز هـم جـالب و زیبـاسـت، اگر بگذارند
تا که از خود به در آییم و به (کیوان) برسیم
قـصـدمـان عـالـم بـالاسـت، اگر بگذارند


 


سایت لینك باكس - بازدید خود را چند برابر کنید طراحی سایت و تبلیغات